Integritetspolicy för SökRabatt.se

Integritetspolicy:denna integritetspolicy;

Användare:alla som använder webbplatsen;

Oberst: ett privatägt bolag med begränsat ansvar Oberst B.V, med säte och huvudkontor på Sarphatistraat 370 i (1018 GW) Amsterdam, inskrivet i företagsregistret med nummer 14126660

Webbplats: www.sokrabatt.se

1. Allmänt

1.1. Denna integritetspolicy beskriver hur Oberst behandlar sina användares personliga uppgifter.

1.2. De personliga uppgifterna som behandlas av Oberst är användarens e-postadress.

2. Insamling och användning av personliga uppgifter

2.1. Oberst samlar in en användares personliga uppgifter när användaren i fråga har lämnat dessa uppgifter genom webbplatsen till Oberst.

2.2. Oberst använder dessa personliga uppgifter för de ändamål som användaren har lämnat de personliga uppgifterna för:

i) När användaren begär information från Oberst om tjänster och produkter, behandlar Oberst

de personliga uppgifterna för att uppfylla den begäran;

ii) När användaren gör en beställning, använder Oberst de personliga uppgifterna för att slutföra den beställningen;

iii) När användaren har prenumererat på nyhetsbrevet, kommer Oberst att använda de personliga uppgifterna för att skicka nyhetsbrevet till användaren.

2.3. Utöver detta kan Oberst använda de personliga uppgifterna för att informera sina användare om produkter och tjänster som kan vara av intresse för användaren i fråga. Om användaren inte medger detta kan han eller hon kontakta privacy+ggsv@oberst.com.

3. Minderåriga

3.1. I vissa fall frågar Oberst uttryckligen efter medgivande för att kunna använda vissa personliga uppgifter. När användaren är yngre än 16 år, behöver användaren medgivande ifrån hans eller hennes förälder eller förmyndare för att få lämna ut sina personliga uppgifter till Oberst. I det fallet är det alltid föräldern eller förmyndaren som justerar eller tar bort uppgifter som har lämnats till Oberst.

4. Överföring till tredje man

4.1. Oberst kommer inte att lämna ut personliga uppgifter om sina användare till tredje man, om inte:

i) överföringen sker till en auktoriserad personuppgiftsbehandlare med syftena som är sammanfattade i denna integritetspolicy, och Oberst har ingått ett avtal med denne personuppgiftsbehandlare som garanterar att personuppgiftsbehandlaren erbjuder tillräckliga garantier angående tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i anslutning till behandlingen av uppgifterna;

ii) Oberst är skyldiga att lämna ut personliga uppgifter till auktoriserade instanser på grund av legala skyldigheter.

5. Policy för cookies

5.1. Oberst använder så kallade "cookies". Obersts policy för cookies kan läsas här. Den innehåller ytterligare information om användningen av cookies, däribland Oberst syfte med att använda cookies.

6. Användning av Google Remarketing

Den här webbplatsen använder Google AdWords Remarketing-tjänsten för att annonsera på tredje parts webbplatser (inklusive Google). Google AdWords Remarketing är en remarketing- och beteendemåltjänst som tillhandahålls av Google. Den ansluter aktivitet på denna webbplats med AdWords-annonsnätverket.

Google AdWords Remarketing visar relevanta annonser till dig baserat på sidor på den här webbplatsen som du har tittat genom att placera en cookie på din dator. Denna cookie identifierar dig inte eller ger oss tillgång till din dator. Cookien tillåter oss att visa relevanta annonser i Googles annonseringsnät baserat på din tidigare webbsökning av den här webbplatsen.

Du kan välja bort Google AdWords Remarketing genom att besöka http://www.google.com/settings/ads.

Du kan välja bort alla reklam från tredje part genom att besöka http://www.networkadvertising.org/choices.

7. Ändra/ta bort personliga uppgifter

7.1. Användaren har rätt att få tillgång till, korrigera, lägga till, ta bort och skydda sina personliga uppgifter, i enlighet med det som är fastställt i lagen om personuppgiftsskydd.

7.2. Om användaren vill använda sig av en av dessa rättigheter, eller om användaren har frågor om denna integritetspolicy, kan användaren nå Oberst på privacy+ggsv@oberst.com .

7.3. Användaren kan avbeställa nyhetsbrevet genom att skicka ett mejl till privacy+ggsv@oberst.com

8. Lagringsperiod

8.1. Oberst sparar personliga uppgifter under en period om 12 månader efter det sista besöket på webbplatsen, om inte Oberst är skyldiga att behålla personliga uppgifter längre än så på grund av juridiska bestämmelser.

9. Säkerhet

9.1. Oberst har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra användarens personliga uppgifter mot förlust eller regelvidrig behandlig.

10. Ändringar i integritetspolicyn

10.1. Oberst förbehåller sig rätten att ändra på denna integritetspolicy. Eventuella modifieringar kommer att meddelas på denna webbplats. Därför råder Oberst användare att regelbundet undersöka denna webbplats för att veta om några modifieringar har skett. Den nuvarande integritetspolicyn uppdaterades den 30/9-16.